lottosod888

หวยลาวสามัคคีวีไอพี

หวยลาวสามัคคีวีไอพี อาจจะเป็นหวยใหม่ ที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จัก แต่ในประเทศลาวนั้นมีการเปิดตัวมาแล้วสักระยะ การออกผลรางวัลนั้นจะออกผลรางวัลโดย รัฐบาลลาวร่วมกับสภาประชาชนลาว

หวยลาวสามัคคีวีไอพีนั้น เป็นหวยชนิดพิเศษ ของหวยลาวสาสัคคี โดยรัฐบาลจัดทำขึ้นจากกระแสที่เรีกยร้องให้มีการออกผลหวยลาวสามัคคีทุกวันซึ่งทางรัฐบาลลาว ก็ได้มีแนวคิดที่จะสร้างหวยตัวใหม่ขึ้นมา เพื่เป็นชนิดพิเศษ ของหวยลาวสามัคคี เพื่อให้ประชาชน มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น

การออกผลรางวัลของหวยลาวสามัคคี VIP

การออกผลรางวัลของหวยลาวสามัคคีวีไอพี จะมีรูปแบบที่เหมือนกับหวยลาวสามัคคี แต่จะแตกต่างแค่ในเรื่องของช่วงเวลา ที่ออกผลหลังจากหวยลาวสามัคคี รูปแบบผลออกรางวัลจะเป็นการหมุนตัวเลขดิจิตอลทั้งหมด 5 หลัก โดยทางรัฐบาลลาวได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ แยกออกมาจากหวยลาวสามัคคี เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โดยสามารถเข้าลุ้นผลรางวัลได้ผ่านทางเว็บไซต์ Laounionvip.com

รูปแบบการตรวจผลรางวัลของหวยลาวสามัคคีวีไอพี

รูปแบบการของผลรางวัลของหวยลาวสามัคคีวีไอพีนั้น จะยึดตามรูปแบบของหวยลาวสามัคคี เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โดยจะยึดผลรางวัล จากตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของผลรางวัล ให้มาอยู่ในรูปแบบของรางวัลเลข 3 ตัวบนและ รางวัลเลข 2 ตัวล่าง โดยรางวัลเลข 2 ตัวล่างจะยึดจากตัวเลขหลักที่ 3 และ 4 ของผลรางวัลส่วนรางวัลเลข 3 ตัวบน จะยึดจากตัวเลข 3 ตัวท้ายของผลรางวัล ยกตัวอย่างเช่น หากผลรางวัลออก 89431 รางวัลเลข 3 ตัวบน คือ 431 และรางวัลเลข 2 ตัวล่าง คือ 94 ดังภาพตัวอย่าง